Några bevis

Bevis är konkreta exempel på sådant som backar upp varumärkeslöftet och gör att kunderna kan se i verkligheten att det stämmer. Här är några konkreta bevis som vi ser stärker den upplevelse av Öresundståg som vi vill ge kunderna och bygger det varumärke vi vill ha framöver. Vissa bevis är helt på plats och andra fortsätter vi att arbeta på och förbättra de närmaste åren.