Personlighet

Vår personlighet 

Man kan säga att varumärkets personlighet beskriver hur vi är i vår relation till kunderna. Hur vi kan agera utifrån vårt varumärke och hur vi kan göra det på ett någorlunda enhetligt sätt.

 

För kunder förväntar sig inte bara hög kvalitet – utan även en jämn kvalitet som gör att man känner igen sig. När vi lever personligheten syns det för kunden, oavsett om du jobbar med kundmöten ombord på tåget eller om du jobbar ute på depån.

 

Personligheten hjälper oss att bygga ett starkare varumärke – och framförallt hjälper den dig i ditt dagliga arbete. På Öresundståg använder vi tre ord för att sammanfatta vår personlighet: Pålitlig, omtänksam och framåt.

 

  • För våra kunder betyder pålitlig till exempel att tågen kommer i tid och att man får information ifall en störning skulle uppkomma.
  • Att vara omtänksam handlar om att vi ser olika kunders behov och bryr oss om varandra, även kollegor emellan. Vi gör det där lilla extra när någon behöver det. Vi bemöter alla på ett trevligt sätt.
  • Vi är framåt när vi utvecklar och förbättrar reseupplevelsen. Vi förekommer problem och ser möjlighet till förbättring om vi identifierat ett problemområde.

 

 

Som medarbetare har du alla möjligheter att påverka kundens uppfattning om vårt erbjudande och vad vi gör. Genom att vara pålitlig, omtänksam och framåt i jobbet så bidrar du till att vi får ett starkare varumärke och fler nöjda kunder. I förlängningen bidrar du även till att bygga en mer hållbar värld, både för denna generation och nästa. Utan dig och dina kollegor – inget Öresundståg.

 

I varumärkesutbildningen får du möjlighet att diskutera och träna på hur man rent praktiskt kan leva varumärkets personlighet. Alla medarbetare kan bidra – oavsett yrke.