Tonalitet

Tonalitet – så säger vi det

Tonalitet är den språkliga delen av ett varumärkes personlighet. Det handlar om hur vi uttrycker oss och säger saker för att vi ska uppfattas som enhetliga, tydliga och trovärdiga i vår kommunikation.

 

Det är viktigt att vi alla uttrycker oss så att alla vi kommer i kontakt med förstår vad vi menar. Det handlar om hur vi uttrycker oss i text men också hur vi talar i det personliga mötet. Vi syns i olika sammanhang i allt från traditionell reklam till samhällsinformation där vi möter våra kunder i olika medier på olika arenor. Det kan också vara olika personer som levererar kommunikationen.

 

Att ha en konsekvent och tilltalande kommunikation är därför avgörande för vårt varumärke. Vår kommunikation med andra utgår alltid ifrån varumärkets värderingar om gemenskap och hållbarhet och speglar Öresundstågs personlighet genom att vara pålitlig, omtänksam och framåt.

 

För alla 

Vi erbjuder kollektivtrafik för alla. Därför ska vi också ha en kommunikation för alla. Vårt tilltal ska vara personlig och mänskligt där vår kommunikation anpassas efter syfte och mottagare.  Det innebär att det vi säger och skriver anpassas till mottagarens behov av information utifrån aktuell situation, deras förkunskaper och språkliga kompetens.

 

Innovativt uttryck

Vi har utvecklingsvilja och visioner. Vi är stolta över det vi gör, vår kompetens och våra medarbetare. Detta ska lysa igenom i vår kommunikation. Vi ska inte bara berätta vad vi gjort, vi ska även vara tydliga med allt vi vill åstadkomma i framtiden.

 

Våra innovationer är inkluderande då de är framtagna tillsammans med våra kunder och medarbetare. Denna gemensamma resa framåt får gärna lyftas i kommunikationen då det visar på att vi lyssnar på våra kunder och medarbetare. Det ger också ett starkare budskap om någon utifrån uttalar sig positivt för vårt erbjudande.

 

Håll det enkelt

Att kommunicera enkelt innebär att vi blir tydligare. Vi använder enkla texter och uttryck som gör att budskapet blir lätt att förstå. Särskilt viktigt är det vid information om förändringar som störningar, betalsystem eller vad som gäller ombord. Våra relationer med kunder och medborgare bygger på förtroende och kommunikationen ska därför vara rak, ärlig och tydlig. Information ska bygga på fakta, även i negativa sammanhang.

 

Kommunikationen som når våra kunder ska vara lätt att ta till sig och fri från facktermer och svåra uttryck. Vi undviker att överdriva, raljera, hårdvinkla och skönmåla.

 

Lyft fördelarna

Vårt uppdrag är att öppna upp Sydsveriges och Öresundsregionens möjligheter och utbud för alla genom att erbjuda regionala tågresor. Att resa kollektivt är att resa hållbart – ekonomiskt, ekologisk och socialt. Detta vill vi ska återspeglas i vår kommunikation.

 

Vi ska alltid vara tydliga med vilka fördelar vårt arbete leder till för våra kunder. Om våra målgrupper känner att kollektivtrafiken alltid utvecklas för att skapa mervärden för dem, stärks också deras relation till vårt varumärke.

 

 


 

 

När vi talar handlar det inte bara om vad vi säger utan även hur vi uttrycker det – genom tonläge, kroppshållning, ansiktsuttryck, attityd etcetera.

Vi är balanserad i vår kommunikation där tillfället avgör hur kommunikationen levereras.

 

Vi uttrycker oss:

  • lugnt, tryggt och seriöst när exempelvis en olycka inträffat och fakta behöver berättas, men aldrig på ett spekulativt eller överdrivet sätt
  • vänligt och hjälpsamt när exempelvis någon frågar efter information, men aldrig på ett inställsamt eller fjäskigt sätt
  • medkännande och empatiskt när exempelvis någon behöver en hjälpande hand eller ett lyssnande öra, men aldrig på ett överdrivet sätt där problemet förminskas eller förstoras

 

 

Här nedan kan du ladda ner dokument med skrivregler och några praktiska exempel vid muntlig kommunikation.

 

 

 

Skrivregler Öresundståg Exempel muntlig kommunikation