Mål

Öresundstågs mål

Vår vision är långsiktig och anger den riktning vi rör oss i. Vårt mål är på kortare sikt och mätbart, så att vi ser att vi rör oss i rätt riktning.

Öresundstågs mål består av fyra strategiska inriktningar som anger vad vi ska uppnå och hur vi ska uppnå det. De är baserade på kundens behov och samhällsnytta.

 

Vad ska vi uppnå?

  1. Ett ökat resande
  2. Nöjda kunder
  3. Pålitlig trafik
  4. Hela och rena fordon

 

Hur ska vi uppnå det?

  1. Vi ska förenkla resandet och underlätta pendlingen
  2. Kunden ska uppleva Öresundståg som pålitlig, omtänksam och framåt
  3. Trafiken ska vara pålitlig och punktlig, utbudet bra och restiden konkurrenskraftig
  4. Tågen ska vara hela, rena och förvaltas på ett sätt som säkerställer fordonens långsiktiga värde och funktion

 

Varje strategisk inriktning har delmål knutna till sig, som mäts eller utvärderas regelbundet. Du kan se statistik på hur väl vi når våra mål i våra månadsrapporter.

 

Varje år kopplas också ett antal aktiviteter till varje mål för att ge en högre måluppfyllelse.