Varumärket Öresundståg

Vi är många som samarbetar inom Öresundståg och förenas under samma varumärke. Därför är det extra viktigt att alla tänker på och förstår vad Öresundståg ska stå för och hur vi kan leva upp till det. Så att vi bygger samma varumärke. Det är också skälet till att vi har tagit fram ett nytt varumärkeslöfte för Öresundståg. Det är många som har varit med på den resan på olika sätt, både från Öresundståg och de olika länstrafikbolagen och från Transdev.

 

Varumärkeslöftet handlar om hur vi vill vara och uppfattas av kunderna framöver. Det är konstruerat som fem frågor som alla är lika viktiga för kundernas helhetsupplevelse. Det kan liknas vid fem pusselbitar som bildar en helhet när alla är på plats. Se filmen och läs mer om löftet på sidorna härintill.

 

Varumärket handlar om hur vi vill att kunderna ska uppfatta oss framöver.

 

Ladda ner varumärkesplattformen