Varumärket Öresundståg

Varför är varumärket viktigt?

Ett varumärke är så mycket mer än en logotyp. Det handlar om vad människor tycker och tänker kring vad vi gör. Åsikterna kan vara baserade på egna erfarenheter, vad man hört från vänner och bekanta eller läst om i medierna. Helheten skapar en bild med olika associationer till varumärket.

 

Ett starkt varumärke förmedlar en enhetlig bild och väcker många positiva associationer. När kunder är positivt inställda till ett varumärke så skapar det också en lojalitet. Det innebär också att kunderna kan ha överseende om de någon gång får en mer negativ upplevelse.

 

När vi alla lever varumärket Öresundståg och förmedlar samma goda känsla så får vi därför både nöjdare och lojalare kunder.

 

Många medarbetare – samma känsla 

Vi är många som samarbetar inom Öresundståg och förenas under samma varumärke. Därför är det extra viktigt att alla känner till och förstår vad Öresundstågs varumärke står för. Så att vi bygger och lever samma varumärke.

 

Alla vi som jobbar på Öresundståg avgör hur folk ser på varumärket, oavsett om du jobbar ombord på tåget med direkta kundmöten, med underhåll ute på depån eller med administration.

 

 

Öresundstågs varumärke