Samarbetet inom Öresundståg

Öresundståg startade år 2000. Från början omfattade samarbetet trafiken mellan Malmö-Köpenhamn. Numera sträcker det sig även till Göteborg, Kalmar, Karlskrona och Helsingör på danska sidan. Öresundståg binder på så sätt effektivt samman hela södra Sverige med Danmark, inte minst med Köpenhamns flygplats och med Köpenhamn.

 

Bakom Öresundståg står länstrafikbolagen Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar länstrafik, Skånetrafiken, Västtrafik och danska Trafik- och Byggestyrelsen. I Sverige bemannas tågen av SJ Öresund och i Danmark av DSB.

 

2001-2002

Expansion i Skåne och på Själland.

Expansion i Skåne och på Själland.

 

2003-2008

Expansion till Blekinge och samarbete med SJ på Västkustbanan och mot Växjö/Kalmar (integrerat system).

Expansion till Blekinge och samarbete med SJ på Västkustbanan och mot Växjö/Kalmar (integrerat system).

 

2009

Nuvarande system där de sex huvudmännen har gemensam trafikeringsrätt.

Nuvarande system där de sex huvudmännen har gemensam trafikeringsrätt.