Om lokförarrollen

I det här avsnittet får vi träffa Anya Bogdan som arbetar som lokförare på Öresundstågen. Lyssna på när hon berättar om sin vardag där även tågstörningar ingår och hur hon ser på varumärke, information och kundkontakt.