Om varumärken (1/2)

Åsa Myrdal Bratt, som är varumärkesexpert och har stöttat oss i varumärkesarbetet, ger oss en miniutbildning om hur man kan tänka kring varumärken. Det här är det första av två avsnitt.